Ledd manipulasjoner


Tilbyr ledd- manipulasjoner av blant annet korsrygg, brystrygg og nakke. Dette forutsetter en klinisk undersøkelse, der det utelukkes eventuelle kontra- indikasjoner som f.eks. om man går på blodfortynnende medisiner eller har en spesiell revmatisk sykdom. Brukes som oftest i kombinasjon med annen behandling. bok

Tilbake