Klinisk undersøkelse


Gjennomfører grundige og systematiske undersøkelser, dypt fundert i Klinisk Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax. Dette er et effektivt undersøkelses- system, som tester alle aktuelle strukturer i og rundt leddet, for å utelukke tap av informasjon. Undersøkelsene varer opptil 45 minutter. Ultralyd krever noe ekstra tid i tillegg til dette.

bok Tilbake